யு போல்ட்

 • U-shaped hoop

  யு-வடிவ வளையம்

  யு-வடிவ வளையம். குழாய்களை சரிசெய்ய குழாய் நிறுவலில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு போல்ட். இந்த போல்ட் யு-வடிவ வடிவத்தில் உள்ளது. இரண்டு ஃபார்ம்வேர்களை இணைக்கப் பயன்படுகிறது. 4.8 மற்றும் 6.8 தரங்கள் உள்ளன, அவை அரிப்பு எதிர்ப்பு விளைவை அடைய சூடான கால்வனைசிங் மூலம் சிகிச்சையளிக்கப்பட்டுள்ளன.
 • High strength U-bolt

  அதிக வலிமை யு-போல்ட்

  உயர் வலிமை யு-போல்ட், உயர் வலிமை யு-கார்டு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. குழாய்களை சரிசெய்ய குழாய் நிறுவலில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு போல்ட். இந்த போல்ட் யு-வடிவ வடிவத்தில் உள்ளது. இரண்டு ஃபார்ம்வேர்களை இணைக்கப் பயன்படுகிறது. 4.8, 8.8, 10.9 மற்றும் 12.9 தரங்கள் உள்ளன. பொதுவாக, அதிக வலிமை 8.8 தரத்திற்கு மேல் உள்ளது, இது கடின வலிமை மற்றும் வலுவான இழுக்கும் சக்தியால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. கருப்பு நிறம், மென்மையான மேற்பரப்பு.
 • U-bolt

  யு-போல்ட்

  யு-போல்ட், யு-கார்டு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. குழாய்களை சரிசெய்ய குழாய் நிறுவலில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு போல்ட். இந்த போல்ட் யு-வடிவ வடிவத்தில் உள்ளது. இரண்டு ஃபார்ம்வேர்களை இணைக்கப் பயன்படுகிறது. 4.8 கிரேடு, 8.8 கிரேடு, 10.9 கிரேடு மற்றும் 12.9 கிரேடு உள்ளன. ஹாட்-டிப் கால்வனைஸ் செய்யப்பட்ட யு-போல்ட் என்பது சூடான-டிப் கால்வனைஸ் செய்யப்பட்ட மேற்பரப்பு சிகிச்சையின் பின்னர் யு-போல்ட் ஆகும், இதனால் அரிப்பு எதிர்ப்பு விளைவை அடைகிறது.